นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความพึงพอใจของคุณคือการติดตามและห่วงใยในระยะยาวของเรา เราต้องการให้คุณซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจ 
นั่นเป็นเหตุผลที่เราให้การประกันเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับสินค้าตามเวลาและตามที่ได้อธิบายไว้

ลูกค้าทุกรายของ Plutostyle.com สามารถพึ่งพาการประกันต่อไปนี้:

การคืนเงินเต็มจำนวนหากคุณไม่ได้รับการสั่งซื้อของคุณ
คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากการสั่งซื้อของคุณไม่ถึงภายในระยะเวลาการจัดส่งที่สัญญาไว้โดยร้านของเรา (ระยะเวลารับประกัน 45 วันไม่รวมการประมวลผล 2-5 วัน) การคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนหากรายการไม่ได้ระบุไว้
หากรายการของคุณมีความแตกต่างจากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์คุณสามารถ
A: คืนสินค้าและรับเงินคืนเต็มจำนวน หรือ B: รับเงินคืนบางส่วนและเก็บสินค้า

การคืนเงินเต็มจำนวนไม่สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้:
สินค้ามาไม่ถึงเนื่องจากปัจจัยภายในการควบคุมของเรา (กล่าวคือลูกค้าะบุที่อยู่จัดส่งที่ไม่ถูกต้อง)
คำสั่งซื้อของคุณไม่ได้มาถึงเนื่องจากสถานการณ์พิเศษที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่นไม่ได้รับการชำระโดยทางศุลกากร หรือล่าช้าเนื่องจากภัยธรรมชาติ)
คุณสามารถส่งคำร้องขอคืนเงินได้โดยการส่งข้อความในหน้า ติดต่อเรา ด้านบนของเว็บ

กำลังอัพเดต…
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า